میگو پرورشی

میگوهاي پرورشی در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و خزر با استفاده از آب دریا که توسط کانال به سمت مزارع پرورش ميگو هدایت شده است، مستقیماً در محیط طبیعی دریا پرورش داده می‌شوند بنابراين اين نوع از ميگوها از نظر كيفيت و ارزش غذايي مانند ميگوهاي دريايي مي‌باشند. قیمت میگو پرورشی با نوع دریایی آن تفاوت دارد.