میگو موزی

یکی دیگر از انواع میگوهای دریای خلیج فارس که در آب‌های هرمزگان زندگی می‌کند ميگوي موزی نام دارد. كيفيت اين ميگو نسبت به نوع ببري پايين‌تر است.