ماهی هوور(تن)

ماهی هوور برخلاف بسياري از ماهي‌ها كه گوشت سفيدي دارند، دارای گوشت صورتی یا قرمز تیره است. گوشت سفت ماهی تن دارای پروتئین و ویتامین‌های بسیاری است. این ماهی بیشتر به صورت کنسرو تهیه می‌شود و کنسرو آن در ميان کنسرو ساير ماهی‌ها از معروفیت و محبوبيت بيشتري برخوردار است.