ماهی قباد

این ماهی در قسمت شکم نقره‌ای رنگ و در سراسر پشت سیاه می‌باشد و در زمره ماه‌هاي پرطرفدار جنوب می‌باشد. اين ماهي از خانواده ماهی تن است و گوشت سفید، پر چرب و لطیفي دارد. ماهي قباد را به صورت کبابی، بخارپز و سرخ کرده مصرف می‌کنند.