ماهی شیر

شیرماهی یا ماهی شیر نام نوعی ماهی آب شور با اسکلت استخوانی است. این ماهی در خلیج فارس زیست و صید می‌شود و گوشت بسیار لذیذی دارد. گوشت ماهی شیر، بی‌خار و بدون تیغ و به رنگ صورتی است که ضایعات کمی دارد و براي سرخ کردن، بخارپز و کبابی استفاده می‌شود. اين ماهی از بهترین ماهي‌هاي خانواده‌ تن‌ماهیان محسوب می‌گردد.