ماهی شوریده

ماهی شوریده، دوکی شکل و ظریف است. گوشت سفید و کم‌تیغ‌اش بعد از پخت، نرم و لذیذ می‌شود. این ماهی را درسته و البته با شکم خالی، می‌توان سرخ کرد. رنگ بدن اين ماهي در پشت و در قسمت شکم نقره‌ای می‌باشد و پولک‌های آن ریز است.