ماهی حلوا سیاه

این ماهی به حلوا سفید شباهت دارد. پوست آن خاکستری تیره است. گوشت حلوا سیاه به لطافت حلوای سفید نیست ولی مزه آن بسیار خوب است. ماهی حلوا سیاه براي سرخ کردن، شکم پر و ته چین ماهی نیز مناسب است.