انواع ماهی های جنوب

با توجه به ظرفیت‌های بالاي استان بوشهر در صید انواع ماهي مجموعه مرويش توانسته است به عنوان يك تامين‌كننده قوي براي اين محصول در بازارهاي جهاني و به ويژه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس فعاليت ‌نمايد.
از جمله ماهي‌هاي ارايه شده توسط اين مجموعه مي‌توان موارد زير را نام برد:
ماهی هامور، حلوا سفيد، حلوا سياه، قباد، شير، راشكو، بياح، شوريده، سنگسر، هوور يا تن، شعري، شانك، صبيتي، سكن، جش و ساردين

ماهی هامور

ماهی حلواسفید

ماهی حلوا سیاه

ماهی شوریده

ماهی قباد

ماهی شیر

ماهی راشکو

ماهی سنگسر

ماهی شعری

ماهی شانک

ماهی صبیتی

ماهی سکن

ماهی جش

ماهی بیاح

ماهی هوور(تن)

ماهی ساردین